ई. ९ वी ते ई. १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तक वितरण

“आम्हालाही शिकायचे आहे” केशवस्मृती प्रतिष्ठान चा उपक्रम केशवस्मृती प्रतिष्ठानच्या “आम्हालाही शिकायचे आहे” उपक्रमांतर्गतजळगाव शहरातील ई. ९ वी व ई. १० वीच्या गरजू विद्यार्थ्यांना केशवस्मृती प्रतिष्ठानच्या ३२ व्या वर्धापनदिनाच्या औचित्याने पाठ्यपुस्तकांचे […]